Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko referendarza sądowego

                PREZES                                                                                                                                Nowe Miasto Lub. dnia 31 grudnia 2018 roku

     SĄDU REJONOWEGO 

  W NOWYM MIEŚCIE LUB.

      ul. Grunwaldzka  28

   13-300 Nowe Miasto Lub.

        (    (056)  4726127

        Fax. (056) 4726140

 

 

Oznaczenie konkursu: A.1101.42.2018

 

 

 

Lista kandydatów
dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

 

 1. Mariusz Antczak zam. Elbląg
 2. Milena Bernacka - Stachniałek  zam. Wikielec
 3. Magdalena Górska zam. Słupsk

 

 

Wyżej wymienieni kandydaci spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 marca 2012 roku (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 769)  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza
sądowego oraz odpowiadają wymaganiom określonym w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku –
Prawo o ustroju sądów powszechnych.
       Pisemny konkurs odbędzie się w dniu 07 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej
Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim,  ul. Grunwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

 

  

                                                                                                                                     Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                                                                                                          SSR Hanna Ewertowska 

                PREZES                                                                                                                           Nowe Miasto Lubawskie, 4 grudnia 2018 r.

    SĄDU REJONOWEGO

W NOWYM MIEŚCIE LUB.

       ul. Grunwaldzka 28

    056 4726127  Fax 056 4726140

 

 

A.021.45.2018

Z A R Z Ą D Z E N I E

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

Nr 39/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko referendarza sądowego

w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

i wskazania jej przewodniczącego

 

 1. powołuję komisję konkursową w składzie: SSR Hanna Ewertowska, SSR Anita Żuralska-Grochocka i SSR Karol Bucha;
 2. wskazuję przewodniczącego komisji w osobie SSR Hanny Ewertowskiej;
 3. powierzam komisji przeprowadzenie dalszych czynności związanych z konkursem na wolne stanowisko referendarza sądowego;
 4. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

/ML

 


                                            

                                                                                                                                    Nowe Miasto Lubawskie, 4 grudnia 2018 r.

   

 

 

A.021.44.2018

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

Nr 38/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko referendarza sądowego

w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

 

 1. na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) ogłaszam konkurs na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim;
 2. ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia;
 3. ogłoszenie o konkursie podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawski, przesłaniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim celem wywieszenia na tablicy informacyjnej i podania do powszechnej wiadomości także w inny sposób oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu;
 4. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

   /ML

Zarządzenie konkurs na referendarza  do pobrania ...

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko referendarza sądowego  do pobrania...


Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko referendarza sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-31
Publikacja w dniu:
2018-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-31
Publikacja w dniu:
2018-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-31
Publikacja w dniu:
2018-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-31
Publikacja w dniu:
2018-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-31
Publikacja w dniu:
2018-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-31
Publikacja w dniu:
2018-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-31
Publikacja w dniu:
2018-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d