Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko referendarza sądowego

                                                          Nowe Miasto Lubawskie, 4 grudnia 2018 r.

   

 

 

A.021.44.2018

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

Nr 38/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko referendarza sądowego

w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

 

  1. na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) ogłaszam konkurs na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim;
  2. ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia;
  3. ogłoszenie o konkursie podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawski, przesłaniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim celem wywieszenia na tablicy informacyjnej i podania do powszechnej wiadomości także w inny sposób oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu;
  4. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

   /ML

Zarządzenie konkurs na referendarza  do pobrania ...

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko referendarza sądowego  do pobrania...


Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko referendarza sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d