ZARZĄDZENIE Przewodniczącej Komisji Konkursowej z dnia 14 lutego 2019r. II etapie konkursu

ZARZĄDZENIE

Przewodniczącej Komisji Konkursowej

z dnia 14 lutego 2019r.

 

         W związku z Zarządzeniem Nr D.0211.8.2019 Dyrektora Sądu Okręgowego w Elbląg wykonującego zadania Dyrektora Sądu w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 lutego 2019r. - po przeprowadzeniu I etapu konkursu dot. spełnienia wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu z dnia 05 lutego 2019r. Nr K.1100.8.2019 i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U 2017, poz. 246), przystąpienia do konkursu, kompletności i terminowości ofert złożonych na stanowisko urzędnicze – stażysta do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim – wyznaczam termin przeprowadzenia II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) – na dzień 20 lutego 2019r., w Sali konferencyjnej (piwnica) w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 28.

            Do wzięcia udziału w II etapie konkursu zostały zakwalifikowane n/w osoby:

godz. 09.30

  1. Kirzeniewski Adrian

 

 

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w konkursie powinny mieć ze sobą ważny dokument tożsamości.

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej:

Starszy Sekretarz Sądowy III  Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

 

Beata Marcinkowska

                                                                                                                                      

III etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) może odbyć się bezpośrednio po części pisemnej.
O dokładnym terminie kandydaci zostaną poinformowani przez komisję konkursową w dniu 20 lutego 2019r.

 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w III etapie zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 20 lutego 2019r.

 Niestawiennictwo kandydata do konkursu równoznaczne jest z rezygnacją z ubiegania się o zatrudnienie.

 Osoby, które nie zostały/nie zostaną zakwalifikowane do dalszych etapów, mogą odebrać złożone 

na niniejszy konkurs dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zarządzenie Przewodniczącej Komisji Konkursowej z dnia 14 lutego 2018 r. II etap konkursu do pobrania...

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Przewodniczącej Komisji Konkursowej z dnia 14 lutego 2019r. II etapie konkursu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-14
Publikacja w dniu:
2019-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-14
Publikacja w dniu:
2019-02-14
Opis zmiany:
b/d