Wyroki do Publicznej Wiadomości

Sygn. akt II K 476/17

 

W Y R O K

W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

 

                                                                                   Dnia 09 lutego 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim II Wydział Karny w składzie:
 Przewodniczący SSR Marcin Perliński
            Protokolant staż. sąd. Natalia Makowska

w obecności prokuratora Prok. Rej. Marcina Czapskiego

 

po rozpoznaniu w dniu 09.02.2018 r. sprawy karnej

 

Artura Dymarka

s. Dariusza i Doroty zd. Różańskiej

ur. 09.03.1998 r. w Nowym Mieście Lubawskim

 

 

oskarżonego o to, że:

 

 

I. w dniu 24 października 2017 roku w Kurzętniku, woj. warmińsko – mazurskie przy ul. Grunwaldzkiej w sposób umyślny naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości w ilości 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, kierował samochodem osobowym marki Renault Megane o nr rej. NNM 05334 i zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych nie zachował wymaganej ostrożności, czym doprowadził do potrącenia pieszej prawidłowo przekraczającej to przejście, w następstwie czego pokrzywdzona Jolanta Oelberg poniosła śmierć na miejscu, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia,

- to jest o przestępstwo z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk

 

II. w dniu 24 października 2017 roku w Kurzętniku, woj. warmińsko – mazurskie kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki Renault Megane o nr rej. NNM 05334 znajdując się w stanie nietrzeźwości w ilości 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

- to jest o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

o r z e k a :

 

 

  1. oskarżonego Artura Dymarka uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia z tym dodatkowym ustaleniem, iż prowadząc pojazd i nie ustąpił pierwszeństwa pieszej Jolancie Oelberg znajdującej się na oznakowanym przejściu dla pieszych oraz nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków pomimo konieczności uprzedniego zastosowania się do znaku drogowego B-20 „Stop” przekraczając ją o nie mniej niż 10 km/h, to jest przestępstwa z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk i za to na podstawie art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności,

 

  1. na podstawie art. 47 § 3 kk w związku ze skazaniem za przestępstwo wskazane w pkt 1 wyroku orzeka od oskarżonego nawiązkę w kwocie 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

 

  1. na podstawie art. 42 § 3 kk w związku ze skazaniem za przestępstwo wskazane w pkt 1 wyroku orzeka wobec oskarżonego Artura Dymarka środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

 

  1. oskarżonego Artura Dymarka uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia, to jest przestępstwa z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

 

  1. na podstawie art. 43a § 2 kk w związku ze skazaniem za przestępstwo wskazane w pkt 4 wyroku orzeka wobec oskarżonego Artura Dymarka środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

 

  1. na podstawie art. 42 § 2 kk w związku ze skazaniem za przestępstwo wskazane w pkt 4 wyroku orzeka wobec oskarżonego Artura Dymarka środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat,

 

  1. na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 i 2 kk łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu Arturowi Dymarkowi w punktach 1 i 4 wyroku i w ich miejsce wymierza mu karę łączną 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności

 

  1. na podstawie art. 63 § 1 i 5 kk zalicza oskarżonemu Arturowi Dymarkowi na poczet orzeczonej w pkt 7 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności tymczasowe aresztowanie w sprawie od dnia 24 października 2017 roku od godz. 18:55 przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

 

  1. na podstawie art. 85 § 1 kk w zw. z art. 90 § 2 kk łączy jednostkowe zakazy prowadzenia pojazdów orzeczone wobec oskarżonego Artura Dymarka w punktach 3 i 6 wyroku i w ich miejsce orzeka wobec niego łączny zakaz dożywotniego prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

 

10. na podstawie art. 63 § 4 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego w pkt 9 wyroku środka karnego w postaci łącznego zakazu prowadzenia pojazdów zatrzymanie prawa jazdy od dnia 24 października 2017 roku,

 

11. na podstawie art. 43b kk orzeka wobec oskarżonego Artura Dymarka środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację jego treści w Gazecie Nowomiejskiej, w Tygodniku Internetowym oraz przez okres jednego miesiąca na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim,

 

12. na podstawie art. 230 § 2 kpk orzeka zwrot oskarżonemu Arturowi Dymarkowi dowodów rzeczowych w postaci telefonu komórkowego marki LG, opisanego na karcie 216 akt pod pozycją 1 oraz samochodu osobowego marki Renault Megane o nr rej. NNM 05334, przechowywanego na parkingu strzeżonym prowadzonym przez PHU „Max” Andrzej Markuszewski w Nowym Mieście Lub., opisanego na karcie 216 akt pod pozycją 2,

 

13. zwalnia oskarżonego w całości od kosztów sądowych. 

 

 

Wyrok Sygn. akt II K 476/17  do pobrania...

Rejestr zmian dla: Wyroki do Publicznej Wiadomości

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d