PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONKURSU NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

PROTOKÓŁ

Z PRZEBIEGU KONKURSU NA STANOWISKO

REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM

W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

(oznaczenie konkursu: A.1101.42.2018)

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 07 stycznia 2019 roku

 

 1. O godzinie 10.00 komisja w składzie:

- SSR Hanna Ewertowska (przewodnicząca)

- SSR Anita Żuralska-Grochocka (sekretarz)

- SSR Karol Bucha

wywołała na salę rozpraw nr 4 w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim oczekujących kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim.

 1. Sprawdzono dowody osobiste następujących kandydatów, którzy stawili się   i przystąpili do konkursu (wg kolejności alfabetycznej)

 

 1. Antczak Mariusz
 2. Bernacka -Stachniałek Milena
 3. Górska Magdalena

Komisja stwierdza, iż do konkursu przystąpiło trzech z trzech kandydatów, którzy zostali do niego dopuszczeni jako spełniający wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (tj. 2018 r. poz. 769) oraz odpowiadają wymaganiom określonym w art. 149 § 1 ustawy z dnia               27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju Sądów powszechnych.

 1. Konkurs rozpoczęto o godz. 10.04.
 2. Konkurs zakończono o godz. 12:34 uczestniczyli w nim wszyscy kandydaci

wskazani w pkt II.

 1. O godzinie 13.00 komisja przystąpiła do sprawdzania wyników prac kandydatów uczestniczących w konkursie. Kandydaci zdobyli następującą ilość punktów

(testy/kazus z zakresu prawa cywilnego/kazus z zakresu ksiąg wieczystych/kazus  z zakresu prawa karnego)

Antczak Mariusz (48/2/6/2=58)

Bernacka -Stachniałek Milena (45/6/5/5=61)

Górska Magdalena (55/4/6/5=70)

 1. Komisja wskazuje iż kandydatem zakwalifikowanym do zatrudnienia na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim została MAGDALENA GÓRSKA.
 2. Komisja nie utworzyła rezerwowej listy kandydatów zakwalifikowanych do zatrudniania na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym   w Nowym Mieście Lubawskim na wypadek rezygnacji kandydata - Magdaleny Górskiej, z uwagi na brak spełnienia przez pozostałych kandydatów wymogów określonych w § 8 rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 22 marca  2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (tj. 2018 r. poz. 769) 
 3. Komisja zakończyła posiedzenie o godzinie 14:50

 

Podpisy członków komisji:

………………………………

SSR Hanna Ewertowska

………………………………

SSR Anita Żuralska-Grochocka

………………………………

SSR Karol Bucha

 

 

Załącznik do protokołu:

Dokumentacja konkursowa obejmująca testy, kazusy i rozwiązania kazusów (każdego  z kandydatów) oraz dwa klucze rozwiązań testów.

Na podstawie § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (tj. 2018 r. poz. 769), protokół z przebiegu konkursu wraz z dokumentacją (załącznikami) komisja przekazuje niezwłocznie Prezesowi Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

 

 

Rejestr zmian dla: PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONKURSU NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
b/d