PROBACJA

Ministerstwo Sprawiedliwości od 2009 roku wydaje czasopismo PROBACJA. Wszystkie numery kwartalnika, od początku jego powstania, publikowane są również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w pod adresem http://ms.gov.pl/pl/probacja