Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

SSR Michał Lasota

ul.Grunwaldzka 28
13-300 Nowe Miasto Lubawskie 
Pokój nr 7,  tel. 564726127 

Skargi i wnioski interesantów przyjmuje i załatwia Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim 
we wtorki i piątki w godz. 9.00 - 13.00 
Kontakt telefoniczny 56 472 61 28.

Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim:

 •  jest organem Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim,
 •  kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz,
 •  jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim,
 •  zapewnia odpowiednią obsadę kadrową,
 • zapewnia właściwą organizację pracy sądu,
 • analizuje obciążenie sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach,- zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania sądu,
 • zapewnia sprawne przekazanie akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości,
 •  informuje sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych o ustalonych przez kolegium sądu zasadach podziału czynności oraz przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym,
 • dba o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych oraz kulturę pracy, prowadzi wykazy służbowe sędziów i referendarzy sądowych oraz dokonuje okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników sądowych,
 •  dba o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych,
 •  organizuje szkolenia pracowników sądowych, ławników i kuratorów,
 •  rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy sądu oraz przyjmuje interesantów,
 •  ustala sposób korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniając możliwie równomierny ich   udział w rozprawach, a także prowadzi ewidencję udziału w nich ławników,
 •  podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu,
 •  wykonuje czynności związane z gospodarką finansową sądu,
 • zarządza obiektami sądowymi.
 

WICEPREZES Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim - SSR Hanna Ewertowska

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-27
Publikacja w dniu:
2019-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-27
Publikacja w dniu:
2019-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-27
Publikacja w dniu:
2019-06-27
Opis zmiany:
dodanie informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-15
Opis zmiany:
b/d