Postanowienie - Spis Inwentarza

Sygnatura akt I Ns 134/18                                                                                           

P O S T A N O W I E N I E

 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 14 czerwca 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący     : SSR Karol Bucha

na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w Nowym Mieście Lubawskim 

po rozpoznaniu sprawy z wniosku Magdaleny Malankowskiej

przy udziale Joanny Malankowskiej

o sporządzenie spisu inwentarza po Pawle Bogusławie Malankowskim

 

p o s t a n o w i ł :

 1. sporządzić spis inwentarza po Pawle Bogusławie Malankowskimzmarłym w dniu 24 maja 2011 r.

       w Kamionce, ostatnio stale zamieszkałym w Bratuszewie;

 2. dokonanie spisu inwentarza zlecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim Marcinowi Milcarkowi.

 3. nakazać wypłacić z zasobów budżetowych Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim na rzecz adwokata (…)      (…) 

       tytułem zwrotu kosztu nieopłaconej pomocy prawnej ustanowionej wnioskodawcy z urzędu

 

Rejestr zmian dla: Postanowienie - Spis Inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d