Ogłoszenia

 

Sygn. akt I Ns  291/17

 

OGŁOSZENIE

  

                  W dniu 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim działając w sprawie I Ns 291/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Drzewińskim nr PESEL 76020514795 zmarłym w dniu 15 sierpnia 2014 r. w Kurzętniku ostatnio stale zamieszkałym w Kurzętniku przy ulicy Olbetowskiej 23. Dokonanie spisu inwentarza zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim Marcinowi Milcarkowi. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 12 kwietnia 2018 r.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-19
Opis zmiany:
b/d