Konta bankowe

Artykuły

 • Konta bankowe

  Dochody budżetowe

  (opłaty od pozwu, apelacji, zażalenia, kancelaryjne, opłaty za księgi wieczyste w tytule należy podać syg.akt np: IC 25/12 lub, nr. księgi wieczystej np.: EL1N/00001212/1)

  Narodowy Bank Polski

  Oddział Okręgowy w Olsztynie

  al. Piłsudskiego 11/17

  10-959 Olsztyn

  Mikro rachunek Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

  56 1010 0055 1263 0050 5500 0000

   

  Wydatki budżetowe

  Narodowy Bank Polski

  Oddział Okręgowy w Olsztynie

  al. Piłsudskiego 11/17

  10-959 Olsztyn

  93 1010 1397 0025 6722 3000 0000

   

  Sumy na zlecenie (zaliczki na poczet kuratorów i biegłych)

  Bank Gospodarstwa Krajowego

  Oddział w Olsztynie

  ul. Pieniężnego 19

  10-003 Olsztyn

  96 1130 1189 0025 0125 2320 0001

   

  Fundusz celowy Pomoc Postpenitencjarna

  Bank Gospodarstwa krajowego

  Oddział w Olsztynie

  ul. Pieniężnego 19

  10-003 Olsztyn

  04 1130 1189 0025 0125 2320 0008

   

  Rachunki depozytowe Ministra Finansów:

  PLN   44 1130 1017 0021 1002 3390 0004

  USD   17 1130 1017 0021 1002 3390 0005

  EUR   98 1130 1017 0021 1002 3390 0002

  CHF   28 1130 1017 0021 1002 3390 0001

  GBP   71 1130 1017 0021 1002 3390 0003

Rejestr zmian dla: Konta bankowe