BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI)

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

W Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim funkcjonuje Biuro Obsługi Interesanta mieszczące się na parterze budynku Sądu przy ul. Grunwaldzka 28 w pokoju nr 12.

Biuro Obsługi Interesanta obsługuje interesantów we wszystkich sprawach toczących się przed Sądem Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim (z wyłączeniem IV Wydziału Ksiąg Wieczystych)

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.


Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie organizacji Biura Obsługi Interesanta


Regulamin organizacji i zakresu działania Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

 

Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów w następujących dniach:

• poniedziałek 9:00 - 15:00
• wtorek 9:00 - 15:00
• środa 9:00 - 15:00
• czwartek 9:00 - 15:00
• piątek 9:00 - 15:00

 

Kontakt telefoniczny: 

w sprawach toczących się przed Sądem: 56 472 61 38

w sprawach ksiąg wieczystych:  56 472 61 25

E-mail: boi@nowemiastolubawskie.sr.gov.pl


 Zakres obowiązków Biura Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów funkcjonuje w ramach Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim do zadań którego należy zapewnienie sprawnej i rzetelniej obsługi interesantów oraz ułatwienie uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby i możliwości.

Do zakresu podstawowych czynności Biura Obsługi Interesantów należy obsługa interesantów, w szczególności:

Udzielanie informacji o:

  • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
  • rodzajach środków odwoławczych, sposobach i terminach do ich wnoszenia;
  • sposobie ubiegania się o zwolnienie od opłaty lub kosztów sądowych;
  • przesłankach ustanowienia obrońcy, pełnomocnika lub radcy prawnego z urzędu;
  • sposobie usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie lub posiedzeniu sądu;
  • terminach rozpoznawanych spraw;

Udostępnianie list i wykazów: biegłych sądowych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych, kancelarii adwokackich, notarialnych, radcowskich, komorników sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Elblągu, lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń i zwolnień lekarskich.

 

Rejestr zmian dla: BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-02
Publikacja w dniu:
2020-06-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-02
Publikacja w dniu:
2020-06-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-02
Publikacja w dniu:
2020-06-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d