Zarządzenie nr 26/2018

Nowe Miasto Lubawskie, 17 październik 2018 r.

 

 

A.021.32.2018

ZARZĄDZENIE Nr 26/2018
Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu

wykonującego zadnia Dyrektora Sądu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie art. 22§ 1 pkt 1 lit. b i art. 31 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

z a r z ą d z a m y

 

ustalenie dnia 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim z obowiazkiem odpracowania w dniu 08 grudnia 2018 r. (sobota), za wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych, dla ktporych dzień 24 grudnia 2018 r. pozostaje dniem pracy.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 26/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
b/d