PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2019 ROK SĄDU REJONOWEGO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

 

                                                                            PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2019 ROK

SĄDU REJONOWEGO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

 

CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2019

 

 

 

 

 

 MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU

 

 

 

 

 

Lp.

 

 Cel

 

 nazwa

 

 planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

 

 Najważniejsze zadania służące realizacji celu

 

 Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

 

1

 2

 3

 4

 

 5

 6

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego

 

 

    Odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sadów w których mediacja może być zastosowana.

 

 

0,3

 

 

 

 1. Propagowanie instytucji mediacji wśród obywateli, zachęcanie, obywateli do skorzystania z alternatywnego rozwiązywania sporów jakim jest mediacja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan działalności na rok 2019 na obszarze Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

 

Średni czas trwania (dotychczas sprawność) postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji (w miesiącach )

 

3,4

 

         

   1. Nadzór nad działalnością Sądu.

 

    2. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sędziów oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania Sądu.

     

    3. Zapewnienie optymalnej obsady w jednostce    w zakresie stanowisk sędziowskich,  referendarskich, asesorskich, asystenckich i urzędniczych w Sądzie.


   

     4. Wdrążenie reformy procesu karnego.

   


     5. Wdrążenie reformy procesu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Przeprowadzanie reformy sądownictwa powszechnego w zakresie optymalizacji struktur sadów, a także poprawy funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego.

 

 

Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,7

 

 

 

Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etat sędziego.

 

 

 

        0,3

 

2.

 

 

 

Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu

 

Wskaźnik opanowania wpływu (ogółem)

 

 

 

 

96,2

 

  1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sady powszechne.

 

 

 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 10.12.2018r.

 

 

 

Rejestr zmian dla: PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2019 ROK SĄDU REJONOWEGO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-06
Publikacja w dniu:
2020-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Szwechowicz
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Szwechowicz
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Szwechowicz
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Szwechowicz
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Szwechowicz
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Szwechowicz
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Szwechowicz
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d