Biegli sądowi

Artykuły

 • Zamieszczone na stronie internetowej Sądu dane dotyczące biegłych sądowych mają charakter informacyjny, natomiast charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

  Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu są dostępne dla stron, uczestników postępowania oraz organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w sekretariatach sądowych Sądu Okręgowego w Elblągu oraz Sądów Rejonowych okręgu elbląskiego w godzinach urzędowania sekretariatów.

  Informacji takich udziela również Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego 
  w Elblągu, Plac Konstytucji 1, 82-300 Elbląg, 
  w pokoju nr 109, po numerem telefonu 0 55 611 24 08 lub 611 24 09 

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi