Aktualności

 • Zarządzenie nr 26/2018

                                                                                                                                                                                                                    Nowe Miasto Lubawskie, 17 październik 2018 r.        

   

                                                                                     

   

  A.021.32.2018                    

   ZARZĄDZENIE Nr 26/2018

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

  i Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu

  wykonującego zadnia Dyrektora Sądu w Nowym Mieście Lubawskim

  z dnia 17 października 2018 r.

  w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

   

  Na podstawie art. 22§ 1 pkt 1 lit. b i art. 31 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo  o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania  sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

   z a r z ą d z a m y

   

  ustalenie dnia 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim z obowiazkiem odpracowania w dniu 08 grudnia 2018 r. (sobota), za wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych, dla ktporych dzień 24 grudnia 2018 r. pozostaje dniem pracy.

   

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.

  ... do pobrania

 • Zarządzenie nr 27/2018

                                                    Nowe Miasto Lubawskie, 17 październik 2018 r.        

                                                                                    

   A.021.33.2018                    

   

  ZARZĄDZENIE Nr 27/2018

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

  z dnia 17 października 2018 r.

  w sprawie ustalenia czasu pracy w dniu 31 grudnia 2018 r.

  w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

   

  Na podstawie § 40 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

   u s t a l a m

  godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim i godziny  przyjęć interesantów w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) od 715 do 1515

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.


    ... do pobrania                                                                                

 • wnoszenia opłat sądowych

  Formy wnoszenia opłat sądowych w Sądzie Rejonowym  w Nowym Mieście Lubawskim

  1. Na parterze budynku Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim udostępniony został Samoobsługowy Terminal Płatniczy, za pośrednictwem którego można dokonywać opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty), bez dodatkowych kosztów, przy użyciu kart płatniczych.

  2. W placówkach Poczty Polskiej w dniach i godzinach otwarcia kas placówek pocztowych można dokonywać opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty), sum na zlecenie Sądu bez dodatkowych opłat.


  Czytajwięcejo: wnoszenia opłat sądowych
 • Informacja o organizacjach pozarządowych

  Organizacje pozarządowe  funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotniętych przemocą w rodzinie (aktualizacja czerwiec 2018)  -   do pobrania...

  Punkty interwencji Kryzysowej  - do pobrania...

Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane

Informacje

Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim

13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul.Grunwaldzka 28

0 56 472 61 20

Na skróty